Jobs by Simply Hired

Search for Jobs

Job Title, Skills, or Company

City, State, or ZIP

CHS jobs - New York, NY

Viewing 1 - 1 of 1 jobs

  • Potrzebujemy nianie lub babysitter

    Astoria, NY

    Mój m?? i ja szukamy nianie/ babysitter od ko?ca czerwca do ko?ca sierpnia full-time (3-5 pe?nych dni) a tak?e wtedy, gdy zacznie sie szko?a we wrzesniu, part-time po szkole dla naszych 3 dzieci. Mamy 7-letnie bli?niaki (ch?opca i...

    1 hour ago from SitterCity

Post a Job on BusinessWeek.com

Post a Job

Reach millions of talented professionals

Job Search Filters